• Przyjmowanie i załatwianie spraw Zespołu Oświaty Samorządowej przebiega zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  • Numery telefonów i adresy e-mail poszczególnych Wydziałów dostępne są w menu podmiotowym w zakładce "Dane Adresowe"

 

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.