·   

 • ·        Obsługa księgowo-finansowa szkół i przedszkola
 • ·        Kadry i Płace
 • ·        Stypendia i zasiłki szkolne
 • ·        Stypendia naukowe
 • ·        Dopłaty do kształcenia młodocianych
 • ·        Dowóz i dofinansowanie dojazdu uczniów do szkół
 • ·        Obowiązek nauki/szkolny
 • ·        Sprawozdawczość księgowo- płacowa, raporty, sprawozdania, SIO, inne
 • ·        Awans zawodowy nauczycieli
 • ·        Dofinansowanie dla nauczycieli (czesne , pomoc zdrowotna)
 • ·        Rejestracja placówek oświatowych w systemie SIO
 • ·        Udzielanie i rozliczanie dotacji na podręczniki, wyprawkę szkolną, przedszkola publiczne i niepubliczne oraz oddziały przedszkolne w szkołach
 • ·        Opracowywanie projektów sieci i obwodów placówek oświatowych
 • ·        Weryfikowanie projektów organizacyjnych placówek oświatowych

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.