Załącznik do uchwały nr. XXX/159/16 w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Świeszyno oraz statutu Zespołu Oświaty Samorządowej w Świeszynie z dnia 24 listopada 2016r.

Uchwała Nr XXXI/173/16 Rady Gminy Świeszyno z dnia 29.12.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Świeszyno oraz statutu Zespołu Oświaty Samorządowej w Świeszynie z dnia 24 listopada 2016r.

 

Uchwała Nr XII/62/15 Rady Gminy Świeszyno z dnia 27.08.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Oświaty Samorządowej w Świeszynie.pdf

Uchwała Nr  VI/41/11 Rady Gminy Świeszyno z dnia 31.03.2011 w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Oświaty Samorządowej w Świeszynie.pdf

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.