Oświadczenie majątkowe Kierownika Zespołu Oświaty Samorządowej znajduje się do wglądu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Świeszyno

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.