Bilans jednostek budżetowych na dzień 31.12.2018

Bilans- Przedszkole Gminne w Świeszynie 2019

Bilans- Szkoła Podstawowa w Dunowie 2019

Bilans- Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej w Konikowie 2019

Bilans- Szkoła Podstawowa im. 27 WDP AK w Świeszynie 2019

Bilans- Szkoła Podstawowa w Zegrzu Pomorskim 2019

Bilans- Zespół Oświaty Samorządowej w Świeszynie 2019

Bilans- Żłobek Konikowo 2019

Informacja dodatkowa- Żłobek Konikowo 2019

Informacja dodatkowa- Szkoła Podstawowa Dunowo 2019

Informacja dodatkowa- Szkoła Podstawowa Konikowo 2019

Informacja dodatkowa- Szkoła Podstawowa Zegrze Pomorskie 2019

Informacja dodatkowa- Szkoła Podstawowa w Świeszynie 2019

Informacja dodatkowa- Zespół Oświaty Samorządowej w Świeszynie 2019

Rachunek zysków i strat- Przedszkole Gminne Świeszyno 2019

Rachunek zysków i strat- Szkoła Podstawowa Dunowo 2019

Rachunek zysków i strat- Szkoła Podstawowa w Konikowie 2019

Rachunek zysków i strat- Szkoła Podstawowa w Zegrzu Pomorskim 2019

Rachunek zysków i strat- Szkoła Podstawowa w Świeszynie 2019

Rachunek zysków i strat- Zespół Oświaty Samorządowej w Świeszynie 2019

Rachunek zysków i strat- Żłobek Gminny w Konikowie 2019

Zestawienie zmian w funduszu- Przedszkole Gminne w Świeszynie 2019

Zestawienie zmian w funduszu- Szkoła Podstawowa w Dunowie 2019

Zestawienie zmian w funduszu- Szkoła Podstawowa w Konikowie 2019

Zestawienie zmian w funduszu- Szkoła Podstawowa w Zegrzu Pomorskim 2019

Zestawienie zmian w funduszu- Szkoła Podstawowa w Świeszynie 2019

Zestawienie zmian w funduszu- Zespół Oświaty Samorządowej w Świeszynie 2019

Zestawienie zmian w funduszu- Żłobek Gminny w Konikowie 2019

 

Zestawienie zmian w funduszu- Szkoła Podstawowa w Świeszynie 2020

Rachunek zysków i strat- Zespół Oświaty Samorządowej w Świeszynie 2020

Informacja dodatkowa- Szkoła Podstawowa w Świeszynie 2020

 Bilans- Szkoła Podstawowa im. 27 WDP AK w Świeszynie 2020

 

Zestawienie zmian w funduszu- Szkoła Podstawowa w Świeszynie 2020

Rachunek zysków i strat- Zespół Oświaty Samorządowej w Świeszynie 2020

Informacja dodatkowa- Szkoła Podstawowa w Świeszynie 2020

 Bilans- Szkoła Podstawowa im. 27 WDP AK w Świeszynie 2020

 

Zestawienie zmian w funduszu- Szkoła Podstawowa w Świeszynie 2020

Rachunek zysków i strat- Zespół Oświaty Samorządowej w Świeszynie 2020

Informacja dodatkowa- Szkoła Podstawowa w Świeszynie 2020

 Bilans- Szkoła Podstawowa im. 27 WDP AK w Świeszynie 2020

 

Zestawienie zmian w funduszu- Szkoła Podstawowa w DUNOWIE 2020

Rachunek zysków i strat- Szkoła Podstawowa w DUNOWIE 2020

Informacja dodatkowa- Szkoła Podstawowa w DUNOWIE 2020

Bilans- Szkoła Podstawowa w DUNOWIE 2020 

 

Zestawienie zmian w funduszu- Szkoła Podstawowa w ZEGRZU POMORSKIM 2020

Rachunek zysków i strat- Szkoła Podstawowa w ZEGRZU POMORSKIM 2020

Informacja dodatkowa- Szkoła Podstawowa w ZEGRZU POMORSKIM 2020

 Bilans- Szkoła Podstawowa w ZEGRZU POMORSKIM 2020 

 

Zestawienie zmian w funduszu- Szkoła Podstawowa w KONIKOWIE 2020

Rachunek zysków i strat- Szkoła Podstawowa w KONIKOWIE 2020

Informacja dodatkowa- Szkoła Podstawowa w KONIKOWIE 2020

 Bilans- Szkoła Podstawowa w KONIKOWIE 2020 

Zestawienie zmian w funduszu- PRZEDSZKOLE GMINNE W ŚWIESZYNIE2020

Rachunek zysków i strat- PRZEDSZKOLE GMINNE W ŚWIESZYNIE2020

Informacja dodatkowa- PRZEDSZKOLE GMINNE W ŚWIESZYNIE2020

 Bilans- PRZEDSZKOLE GMINNE W ŚWIESZYNIE2020 


Zestawienie zmian w funduszu-ŻŁOBEK W KONIKOWIE 2020

Rachunek zysków i strat-ŻŁOBEK W KONIKOWIE 2020

Informacja dodatkowa-ŻŁOBEK W KONIKOWIE 2020

 Bilans-ŻŁOBEK W KONIKOWIE 2020 

 

Szkoła Podstawowa im. 27WDP AK w Świeszynie 2021
Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej w Konikowie 2021
Szkoła Podstawowa w Zegrzu Pomorskim 2021
Szkoła Podstawowa w Dunowie 2021
Zespół Oświaty Samorządowej w Świeszynie 2021
Żłobek Gminny Tęczowa Kraina w Konikowie 2021
Przedszkole Gminne w Świeszynie 2021

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.