Dotacja 2022 rok- aktualizacja (kliknij)

 

Dotacja 2022 rok

 

 

 

Uprzejmie informuje, że podstawowa kwota dotacji została wyliczona zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz. U. z 2021.1930) i w przeliczeniu na jedno dziecko wynosi:

 

 Kalkulacja kosztu utrzymania dziecka w przedszkolu: 1192,23

 

a)       wydatki na przedszkole : 659251,61

 

b)      wydatki CUW: 41779,36

 

c)      liczba dzieci – stan na 30.09.2021 roku:  49

 

 

 

- dotacja dla 1 dziecka:  75%: 894,17

 

 

 

Kalkulacja kosztów utrzymania dziecka w oddziale przedszkolnym:  857,16

 

 

 

a)      wydatki na odziały przedszkolne: 554860,00

 

b)      wydatki CUW : 52011,04

 

c)      liczba dzieci – stan na 30.09.2021 roku: 59

 

   - dotacja dla 1 dziecka:     75%: 642,87

 

 

 

Roczna kwota dotacji z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne w 2022 roku: 1506,00

 

 

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.