INFORMACJA

 

Udzielenie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Świeszyno.

 

Wnioski o stypendium od 1 września 2019 roku składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeszynie Niedalino Nr 29A – tel. 94 318 35 23.

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.