Dowóz uczniów

 DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Gmina Świeszyno zapewnia niepełnosprawnym uczniom, dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim, dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do najbliższej szkoły,  przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Niepełnosprawnych uczniów i dzieci, które są uprawnione do bezpłatnego transportu i opieki należy zgłaszać osobiście w Zespole Oświaty Samorządowej w Świeszynie Nr 36.

Podstawa prawna: art. 39 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz.996 ze zm.)

W przypadku kiedy rodzice zamierzają zapewnić dowożenie niepełnosprawnemu uczniowi /dziecku otrzymują zwrot kosztów przejazdu ucznia/dziecka i opiekuna na zasadach wynikających  z Zarządzenia Nr 303/VIII/2020 Wójta Gminy Świeszyno w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do przedszkola, szkoły lub ośrodka.

http://ug.swieszyno.ibip.pl/public/get_file.php?id=370302 .

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.